• kontakt@kassalagen.se

Lagen

Lagen

Sverige har fått en kassalag som reglerar hur detaljhandelns kassa-apparater och system skall fungera.

Lagen är tagen i riksdagen och godkänd av EU. Regeringen har sedan gett Skatteverket i uppdrag att ta fram regler för hur lagen skall tillämpas.

Det är många som påverkas. Av 300.000 kassor gäller lagen för 120.000 enligt Skatteverket, och det stora förändringar …

Själva kassan måste anpassas och följa detaljerade regler. Vissa funktioner måste finnas. Andra funktioner får ej finnas.
Alla kassor måste ha en certifierad och plomberad kontrollbox “Svarta lådan” där alla köp sparas med detaljerad information
Arbetssättet måste vara korrekt, bl a måste allt registreras i kassan och kunden måste erbjudas ett utskrivet kvitto.
Denna hemsida (som är framtagen av en grupp leverantörer) handlar om kassalagen, Skatteverkets krav och hur kassaleverantörerna förbereder sig.

Sidan uppdateras regelbundet och kan hjälpa dig att vara informerad.