• kontakt@kassalagen.se

Certifiering

Certifiering

Så fungerar certifieringen

Det handlar två olika certifieringar …

Kassasystemet certifieras genom att tillverkaren gör en teknisk deklaration till Skatteverket. Denna deklaration skall sedan godkännas av Skatteverket. ​

På senare tid har kraven skärpts och numera testar Skatteverket alla kassor innan de certifieras.​

Kontrollenheten certifieras efter omfattande tekniska tester. Dessa tester tar tid och kostar ca 1 miljon kronor.​

Kassaleverantörerna väljer vilken kontrollenhet de vill certifiera sig mot. Det betyder att du inte kan välja kontrollenhet, utan måste ta den som ditt kassasystem valt.