• kontakt@kassalagen.se

Att välja kassa

Att välja kassa

Det finns två olika typer av kassa …

PC-baserade kassasystem

PC-baserade kassasystem installeras som ett program på en helt dator. Denna kan vara en standard PC eller en modern pekskärmsdator. Sedan kompletteras den med kvittoskrivare och kassalåda.​

Fördelar är att du kan använda kassan för mail, internet och andra arbetsuppgifter. Idag behövs en PC i butiken och där kan den samtidigt bli kassa.​

En annan fördel är att du kan bygga ut ditt system stegvis med t ex integrerad kortterminal, scanner … men också med fler funktioner är bara själva kassan. T ex lagerkonroll, order, statistik, kundklubb …​

Du kan göra det mesta själv utan konsulter.​

Nackdel är ett högre pris (beroende på om du redan har PC) och att denna lösning tar mer plats.​​

Kassaregister

Kassaregister som är moderna versioner av den klassiska kassa-apparaterna.​

Fördelar är att de är små och billiga.​

Nackdelar är att det är svårt att programmera dem (vilket du ofta måste göra då kassalagen kräver att du har alla artiklar inprogrammerade med namn och pris). Programmeringen är jämförbar med att skriva SMS på en mycket gammal mobiltelefon. Varje knapp har flera olika betydelser och ibland måste man trycka ner två knappar samtidigt. Det är krångligt och du blir lätt beroende av din leverantör (som tar betalt för uppgiften).​

En annan nackdel är att den inte går att bygga ut med t ex integrerad kortterminal, scanner …

Kassaregister är också begränsat till bara försäljning och ger dig t ex inte lagerkontroll och statistik.

Du är beroende av konsulter (= din leverantör) för ändringar.