• kontakt@kassalagen.se

Regler

Regler

Vilka gäller kassalagen för

Kassalagen gäller alla butiker som hanterar kontantförsäljning (kortköp räknas som kontanter) och säljer för mer än 171.200 kr per år (=fyra prisbasbelopp).​

Skatteverket har föreslagit att gränsen sänks till ett basbelopp 2012.

Undantag är:

– Automathandel

– Torg- och marknadshandel

– Skattebefriad verksamhet

– Handel på tillfälliga försäljningsställen​

Skatteverket har föreslaget att undantaget för torg- och marknads-handel skall slopas 2012.

Större företag anses ha god intern kontroll och kan därför söka dispens. Dessa dispanser är tidsbegränsade.

Hur många kassor påverkas

Skatteverket uppskattar att totalt ca 120.000 kassaplatser berörs av Sveriges totalt 300.000 kassor (före 2012-års planerade skärpning av lagen).

Krav på kassa

Kraven på kassasystem kan delas in i två delar, generella krav på funktioner i programmet och krav på certifierad kontrollenhet.

Generella krav

Detta handlar om standardrapporter, logglistor och att vissa funktioner (t ex radera transaktioner) skall vara omöjliga. Dessutom skall kvitto alltid skrivas ut (och erbjudas till kunden). Ett krypterat transaktionsnummer för varje påbörjat kvitto skall sparas i loggfilerna.

Kvitto måste innehålla namn på såld artikel i klartext. Detta betyder att kassan måste ha ett artikelregister, och det går ej längre att sälja på varugrupp.

Logglistor

Skatteverket har skärpt tolkningen av lagen och numera krävs att alla händelser i kassan skall loggas. Inte bara själva försäljningen, utan logglistorna skall bland annat även visa när och hur en artikel ändrats, vilka statistiklistor som användarna tittat på.​

Kontrollenhet

Varje påbörjad transaktion/kvitto/kassaregistrering skall sparas i en separat kontrollenhet tillsammans med Skatteverkets krypterade transaktionsnummer. Denna kontrollenhet är plomberad och endast Skatteverket skall ha tillgång till informationen.

Kontrollenheten skall certifieras av ett fristående företag som utsetts av Swedac.

Folkbokföring för kassasystem

Alla kassasystem får ett unikt kassanummer (jmfr personnummer) och en ny kassabokföring (jmfr folkbokföringen) införs med anläggningsadress och flyttanmälan. Skatteverket skall alltid veta var varje enskilt kassasystem finns.

Kontroller

Stora insatser i samarbete med bl a Ekobrottsenheten på polisen. Skatteverket talar om ”chockinsatser”.

Kampanjer mot konsumenterna skall få dessa att kräva godkända kvitto.

Straff vid förseelse

Vid första förseelse utdöms 10.000 kr i böter. Vid kommande förseelse 20.000 kr.

Marknaden

Enkla certifierade kassaregister finns från strax under 10.000 kr.​

PC-baserade kassasystem finns från 5.000 kr (exkl utrustning).