• kontakt@kassalagen.se

Kassalagen skall gälla för torg- och marknadshandel

admin      0    2514 Views

Kassalagen skall gälla för torg- och marknadshandel

Från och med nästa år skall kassalagen också gälla torg- och marknadshandeln. Det föreslår regeringen.​

När kassaregisterlagen infördes den 1 januari 2010 undantogs torg- och marknadshandeln. I en lagrådsremiss föreslår nu regeringen att undantaget tas bort. Regeringen föreslår också att Skatteverkets möjlighet att besluta om undantag i enskilda fall ska utvidgas. 

Svensk Handel har hela tiden varit emot att torg- och marknadshandeln har undantagits från kassalagen. Men när nu regeringen kommer med ett förslag, anser Svensk Handel att förslaget är otillräckligt. Man befarar att ändringen blir ett slag i luften och inte ger någon konkurrens på lika villkor.

Svensk Handel är kritisk till att företag som redovisar en omsättning under fyra prisbasbelopp inte omfattas av kravet på kassaregister.
– Skatteverkets kontroller har visat på stora brister i bokföringen bland torg- och marknadshandlare. Många redovisar mycket låga intäkter vilket gör att regeringens lagförslag riskerar att bli helt verkningslöst, kommenterar Svensk Handel.​

Lagen skall träda i kraft den 1 juli 2013 och alla måste ha en certifierad kassa senast 1 januari 2014.

Leave a Reply