Start Nyheter Lagen Certifiering Välja kassa Begagnat Länkar

Nyheter

 2013-09-03 Tre miljarder ökande skatteintäkter

Skatteverket beräknar att kassalagen gett tre miljarder kronor i ökade skatteintäkter sedan lagen infördes.

 2013-07-12 Utländska företag undantagna från kassalagen

Utländska företag är undantagna från kassalagen. Detta är vanligast i torg- och marknadshandel där de svenska företagaren klagar på att detta snedvrider konkurrensen.

 2014-01-14 Riksdagen utvidgar kassalagen

Gränsen för att behöva ha en certifierad kassa är en omsättning på fyra prisbasbelopp per år inklusive moms (f n 177 600 kr). Om butiken endast är öppen del av året behöver inte denna säsongsomsättning räknas om till helår

 2013-12-10 Skatteverket vill ha ändringar inom två veckor

Ändringar av kassaanvändandet (som t ex flytt, byte av kassa, skrotning av kassa, ny version ...) skall anmälas inom två veckor till Skatteverket.

 2013-05-24 Riksdagen utvidgar kassalagen

Riksdagen har beslutat att lagen om kassaregister även skall gälla torg- marknads-handeln från 1 januari 2014.

Torg- och marknadshandlarna har varit undantagna från kravet att ha en certifierad kassa av tekniska skäl.

Svensk Handel har uppvaktat politiker och regeringen för att få till stånd en förändring av lagen så den ska gälla även torghandlarna.

– Vi har länge kämpat för att all handel ska omfattas av samma krav. Med obligatoriska kassaregister skyddas den seriösa torg- och marknadshandeln från att bli utkonkurrerad av aktörer som inte betalar skatt, säger Svensk Handel.

Skattemyndigheten kan ge enskilda handlare undantag från lagen.

Kravet gäller nu bara företag med fast driftställe i Sverige. Det vill dock riksdagen ändra på så att lagen gäller även utlandsbaserade företag, och har uppmanat regeringen att återkomma med ett lagförslag som ändra detta.

 2013-04-15 Första kontrollenheten modell D är på gång

Infrasec lanserar en ny kontrollenhet av modell D. Det är en virituell kontrollenhet som ligger på en extern server, och kassan kopplas till den via internet. Central Control Unit (CCU) är den första modell D på marknaden. Den är dock ännu ej ceritiferad av Skatteverket..

 2013-03-07 Kassalagen skall gälla för torg- och marknadshandel

Från och med nästa år skall kassalagen också gälla torg- och marknadshandeln. Det föreslår regeringen.

När kassaregisterlagen infördes den 1 januari 2010 undantogs torg- och marknadshandeln. I en lagrådsremiss föreslår nu regeringen att undantaget tas bort. Regeringen föreslår också att Skatteverkets möjlighet att besluta om undantag i enskilda fall ska utvidgas.

Svensk Handel har hela tiden varit emot att torg- och marknadshandeln har undantagits från kassalagen. Men när nu regeringen kommer med ett förslag, anser Svensk Handel att förslaget är otillräckligt. Man befarar att ändringen blir ett slag i luften och inte ger någon konkurrens på lika villkor.

Svensk Handel är kritisk till att företag som redovisar en omsättning under fyra prisbasbelopp inte omfattas av kravet på kassaregister.


– Skatteverkets kontroller har visat på stora brister i bokföringen bland torg- och marknadshandlare. Många redovisar mycket låga intäkter vilket gör att regeringens lagförslag riskerar att bli helt verkningslöst, kommenterar Svensk Handel.

Lagen skall träda i kraft den 1 juli 2013 och alla måste ha en certifierad kassa senast 1 januari 2014.

 2012-11-16 Kontrollenhet typ-D på gång

Nu har Skatteverket presenterat sina planer på en ny kontrollenhet som kallas typ-D". Det är en virituell kontrollenhet som kan ligga på en internetserver, och bygger på den modell som Telia och Quadriga presenterade 2009.

Typ-D bygger på att det lokalt finns ett buffringsprogram och en säkerhetsmodul. Där kan kvitto sparas upp till 48 timmar om internetförbindelsen går ner. Sedan skickas kvittot till den centrala internetservern där den permanent sparas.

Kostnad för att få en kontrollenhet typ-D certifierad beräknas till ca 1 miljon kronor.

Troligen kommer typ-D att få användas från den 1 januari 2014.

 2012-11-10 Kassalagen på gång för torg och marknadshandel

Skatteverket har lämnat en hemställan till regeringen om att kassalagen skall gälla för torg och marknadshandel också.

Troligen från någon gång under 2013. Oklart när.

 2012-05-16 Snart kommer en helt ny typ av kontrollenhet

Skatteverket planerar att införa en helt ny typ av kontrollenhet som kallas "version D". Det är en virituell kontrollenhet som ligger på en server, och kassan kan kommunicera med den nya kontrollenheten via t ex internet.

Version D kräver dessutom att det finns en lokal buffer för drift om internet går ner och för lokala kontroller av Skatteverket.

Teknisk specifikationer är klara men ej offentliga.

Den skall till EU i höst för att vara klar i februari 2013.

 2012-04-30 Skatteverket godkänner digitala kvitto

Skatteverket har beslutat att godkänna digitala kvitto. Hittills har kassalagen inneburit att kunden måste få ett digitalt kvitto i handen, men nu godkänner Skatteverket att kvittot istället skickas digitalt.

Formellt kallas de ”elektroniska kvitto” hos Skatteverket

Digitala kvitto godkäns eftersom lagen inte uttrycklingen säger att kvitto skall vara på papper, samt att finansminister Anders Borg i media uttryckt sig positivt.

Det finns ännu inga godkända system för elektroniska kvitto. Tekniska specifikationer skall tas fram. Ändringen försvårar Skatteverkets kontroller, vilket de inte tycker om.

Samma grundkrav som idag: Endast en kopia; digital eller på papper.

Det skall dessutom stå i kassajournalen om kvittot lämnats ut digitalt eller på papper. Detta kan kräva omcertifiering av kassasystem som erbjuder digitala kvitto.


 2012-03-06 Sänk gräns för kassalagen

Skatteverket föreslår att gränsen för när det krävs certifierad kassa skall sänkas från 176 000 kr till 88 000 kr från den 1 juli 2013.

 2012-03-05 Tidsplan för torg och marknadshandel

Skatteverket föreslår att kassalagen börjar gälla för torg och marknadshandel från den 1 juli 2013.

 2012-02-25 Skatteverket vill ta bort undantaget för torg och marknadshandel

Torg och marknadshandeln har hittills haft undantag för kassalagen. det vill Skatteverket nu ändra på.

- Eftersom blomsterbutiken vid torget måste ha ett kassaregister så bör också blomsterbutiken på torget ha det, säger Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson i ett pressmeddelande.

Svensk Handel stöder förslaget och talar om en "illojal konkurrens" som

t ex slagit extra hårt mot blomsterhandeln. Runt 300 butiker har drabbats och ungefär tusen personer har blivit av med jobbet på grund av detta, enligt honom.

– Det är oerhört mycket svarta pengar här. Säger politikerna nej till lagen säger de ja till den organiserade brottsligheten, menar Svensk Handel.

Skatteverkets förslag omfattar all försäljning som sker på torg, gator, marknader, mässor, loppmarknader och tillfälligt utnyttjade lokaler. Det innebär att den som köper en sak på exempelvis Båtmässan kan kräva kvitto. Fast hur mycket extra skatteintäkter en lagändring kan tänkas ge staten är oklart.

– Någon exakt uppfattning har vi inte. Det handlar om att det ska vara lika villkor inom kontanthandeln, säger Lars Lundh, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Torg- och marknadshandlarnas förening har i grunden inget emot kassaregister. Men man är oroliga för att tekniken inte skall klara t ex20 graders kyla.
____________________________________________________________
 2012-02-20 Skatteverket öppnar för digitala kvitto

Skatteverket öppnar för digitala kvitto som skickas från kunden till butiken. Enligt Conny Svensson som är nationell samordnare på Skatteverket kan ny lagstiftning träda i kraft i juli 2013.

- Dagens lagstiftning är teknikneutral och därför behöver inte kvittona som butikerna lämnar till kunden vara i papper. Vi har fått en del kritik för att vi vill ha papperskvitto som kontrollunderlag, men nu när vi ser att det finns säkra tekniska lösningar för digitala kvitto så är vi öppna för det så fort det någonsin går. Det händer väldigt mycket redan nu och vi för diskussioner med olika branschaktörer. Det viktiga för oss är att vi kan säkerställa våra kontroller, säger Conny Svensson.

 

 

PC-kassa-med-pekskaerm-EuroShop.png

Kassa-foer-zoo-och-djuraffaerer.png

Kassa-med-kortbetalning.png

Kassa-foer-moebelhandel-2.png

Banner-kassa09.png

Vill du ha mer information ? Kontakta info@kassalagen.se