Start Nyheter Lagen Certifiering Välja kassa Begagnat Länkar

Sammanfattning av regler för kassaregister Lagtexter Bakgrund till lagen

Lagtexter

Riksdagen antog 2007 "Lag om kassaregister (SFS 2007:592) och "Förordning om kassaregister" (SFS 2007:597).

 

Lag och förordning skickades till EU för godkännande. När ingen protesterat efter tre månader, godkändes lagen.

 

Regeringen har sedan beslutat att ge Skatteverket i uppdrag att besluta om de exakta reglerna för hur lagen skall tillämpas. Samt att övervaka att lagen följs.

 

Skatteverket tog sitt formella beslut om tekniska krav den 12 januari 2009.

 

Skatteverket har sedan den 9 febrauri 2009 beslutat att förenkla kraven på kontrollenhet ("Svarta Lådan").

I februari 2011 föreslog Skatteverket att från 2012 skall lagen skärpas och gälla även torg- och marknadshandel.

Mars 2013 föreslår regeringen att lagen skall utvidags och gälla torg- och marknadshandel.

 

Läs mer (lagen) »

 

Läs mer (sammafattning av fakta om kassalagen) »

 

Läs mer (undantag från lagen) »

 

Läs mer (krav på kassaregister) »

 

Läs mer (krav på kontrollenhet) »

 

Läs mer (krav på hur kassaregister skall användas) »

Läs mer om Skatteverkts förslag till skärpning av lagen >>

Läs mer om regeringens förslag till skärpning av lagen >>

 

 

 

PC-kassa-med-pekskaerm-EuroShop.png

Kassa-foer-zoo-och-djuraffaerer.png

Kassa-med-kortbetalning.png

Kassa-foer-moebelhandel-2.png

Banner-kassa09.png

Vill du ha mer information ? Kontakta info@kassalagen.se